Outsourcet transportstyring

Outsourcet transportstyring - ekstern transport controller

  • Er fragtfaktura altid korrekt?
  • Er der tid til løbende optimering af transport set-up?
  • Bliver der fulgt op i forhold til transportører?
  • Er der tid til at følge udviklingen på fragtmarkedet og være klædt på til de årlige kontraktforhandlinger?

Hvis I kan svare ja til spørgsmålene ved siden af, har I med stor sandsynlighed rigtig godt styr på transport– og distributionsomkostninger.

I mange virksomheder, specielt mindre og mellemstore, er der hverken tid eller ressourcer til at følge 100% op på transportområdet og her kan der ligge ganske store, uudnyttede besparelsesmuligheder. På den anden side er der ikke helt økonomi i, at gå ud i en egentlig ansættelse af en medarbejder til denne funktion.

Løsningen kan være at outsource en del af transportstyringen til 2S Management og i stedet koncentrere jeres indsats indenfor jeres kernekompetence.

Man kan til en vis grad sammenligne denne løsning med revisors opgaver indenfor det regnskabsmæssige område og nogle kalder det transportrevisor.

Hvordan kommer vi igang, og hvad koster det?

Første trin er, at 2S Management gennemgår jeres transportområde med tilhørende prisaftaler. Dette er uden beregning.

Herefter udarbejder vi et konkret tilbud der passer til jeres situation med hensyn til opgavefordeling.

Ved siden af, er vist ét eksempel på fordelingen af opgaver der outsources respektive bliver i eget regi. Vores konkrete oplæg til jer vil altid være individuelt og bestemt af jeres aktuelle behov.

Prisen vil være et fast månedligt beløb. Størrelsen vil naturligvis være afhængig af arbejdsmængden, men udgør typisk mellem 1/4 og halvdelen af omkostningen til en fastansat funktionær.