Priser

2S Managements grundlæggende princip er, at det honorar som betales, altid skal være marginalt i forhold til den besparelse man opnår.

No cure - no pay, uden økonomisk risiko

I mange gennemførte projekter har vi opnået besparelser på 10-30% på transportomkostningerne og vi tilbyder gerne en løsning hvor honorarets størrelse er afhængig af de resultater vi når.

Finder vi intet, er det gratis.

Traditionelt konsulenthonorar

Hvis du foretrækker det, tilbyder vi også den traditionelle form, hvor honoraret er afhængig af medgået tid. Vi estimerer naturligvis omfang og kan aftale et fast, maksimalt projekthonorar.