Hvordan gør vi?

Projektforløb

Det typiske projektforløb starter med en foranalyse, hvor potentialet afdækkes og et beslutningsgrundlag for et videre arbejde etableres.

Klik her for at se eksempel på analysemodel

Foranalysen gennemføres hurtigt, normalt ikke længere end en kalender-måned og i nogle tilfælde kun over 2-3dage. Foranalysen gennemføres efter modellen ovenfor. Herefter følger en gennemførelsesfase som ofte er opdelt i en ekstern og en intern del, hvor den eksterne i en del tilfælde indebærer gennemførelse af en udbudsrunde, hvor 2S Management udarbejder tender materiale og styrer forhandlingsforløbet. Den interne del omfatter ofte større eller mindre redesign af workflows, knyttet til transport processerne i virksomheden.

2S Management følger altid projektet helt til dørs og tager medansvar for en succesfuld implementering.

Lavere omkostninger til transport

gennem optimering