Profil og virksomhedsidé

2S Management er stiftet i 2000 af Søren Schulian med en baggrund baseret på 20 års erfaring i arbejdet med logistik problemstillinger. Dels som konsulent, dels som direktør i danske transport– og logistikvirksomheder.

2S Management har til huse i det centrale København, men løser i øvrigt opgaver hos kunder over hele Danmark og i udlandet.

Kunderne er produktions– og handelsvirksomheder spredt over en række forskellige brancher. Størrelsesmæssigt spænder kunderne fra en omsætning på 100 mio. kr. op til 2 mia. kr.

Udgangspunktet er at skabe effektive logistikløsninger for kunderne, og som tingene har udviklet sig, er langt de fleste opgaver fokuseret på transport– og distributionsområdet med tilhørende arbejdsprocesser.

Opgaverne løses altid med udgangspunkt i en helhedsbetragtning af kundens virksomhed og altid i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere på stedet.

Et samarbejde med 2S Management skal resultere i konkrete resultater der kan ses direkte på kundens bundlinie. Det honorar der betales skal altid være marginalt i forhold til de effekter der opnås, og i praksis er der kunder der har oplevet en pay-back tid på ned til 14 dage på den investering der er gjort i konsulenthonorar.

2S Management er og skal forblive at være en lille, effektiv partner som leverer praktisk orienterede løsninger.

Hvorfor vælge 2S Management?

  • Vi har fokus på management. Forståelse for vore kunders forretning og styrkelse af deres konkurrencekraft - ikke en gammel speditør baggrund.
  • Vort honorar er rimeligt i forhold til den faktiske besparelse som vore kunder opnår.